30002885_00717

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 47774

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Tyra Andersson Fröken Sem.-elev Storkyrkobrinken 5.
Helga Hellgren. Fröken Sem.-elev Högbergsgatan 27B. I.
Maria Johansson Fröken Sem.-elev Kat. Bangata 6 IV
Svea Textorius Fröken Sem.-elev Prästgårdsg. 2 B.
Alma Rhén Fröken Sem.-elev Kronobergsgatan 17.
Greta Sahlin Fröken Sem.-elev Bondegat. 50.
Signe Larsson Fröken Sem.-elev Blekingegatan 16 IV
Gurli Lindevall Fröken Sem.-elev Sigtunagatan 15
Ebba Rosenberg Fröken Sem.-elev Grevmagnigat. 14.
Berta Gustavsson Fröken Sem.-elev Hornsgatan 41 III
Greta Browallius Fröken Sem.-elev Enskede
Eva Gustavsson Fröken Sem.-elev Högbergsgat 24A. I.
Judit Karlson. Fröken Sem.-elev Dalagat. 64. I.
Antal namn: 13

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page