30002885_00373

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15289

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Greta Tham Fröken Kontorist Greftureg. 27 25
Albertina Waern Fru Greftureg. 27
Maria Eriksson Fru Humlegårdsg. 16 25
Augusta Ohlsson Fröken Humlegårdsg. 16
Johanna Isaksson Fru Humlegårdsg. 16
Josefina Janson Fröken Brahegatan 2
Hulda Gustavson Fröken Brahegatan 2 25
Klara Hurtig Fru Brahegatan 2 25
Alma Hurtig Fröken Brahegt. 2 25
Aug:a Lönnerberg Fru Lärarinna Braheg. 4 25
Tea Eden Fröken Brahegatan 4 25
Anna Edén Fru Brahegatan 4 25
Sigrid Schagerström Fröken Brahegatan 4 25
Alma Svensson Fru Brahegatan 4
Anna Lindgren Fru Brahegatan 4
Ester Erixon Fröken Brahegatan 4
Brita Westerberg Fru Brahegatan 4
Selma Widlundh Fru Humlegårdsgatan 18
Ingeborg Jansson Fru Braheg. 2 A
Johanna Johanson Fru Braheg. 2 b
Ida Anderson Fru Brahegatan 2 b
Anna Ryss Fröken Brahegatan 4
Brita Ryss Fröken Brahegatan 4
Sanna Lundin Fru Brahegatan 4
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Monir Elias Bounadi

Rad 1: Efternamn?

Mattias Folkestad

Tham!

Monir Elias Bounadi

Tack!