30002885_00367

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16224

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Lindmark Fru Karlavägen 1 B 1
Anna Boman Fru Karlavägen 1 B 1
Ingeborg Åkerman Fru Karlavägen 1 B 50
Bertha Skogsberg Fröken Karlavägen 1 A
Ester Broberg Fröken Karlavägen 1 A
Ruth Olsson Fröken Karlavägen 1 A
Forseth Fru
Evensen Fröken
Elsa Philips Fröken Karlavägen 1 A
Anna (Frestadius?) Fru Karlavägen 1 B
Sigrid Olsson Fru Karlavägen 1 B
Lydia Karlsson Jungfru Uplandsgat. 83 50
Elisabeth Langenberg Fru Karlavägen 1 B 1
Anna Skörd Fru
Maria Landin Husa
Matilda Jansson Fru Karlavägen 1 B
Tora Jansson Fröken Karlavägen 1 B
Maria Asplund Kokerska
Gärda Asplund Husa Karlavagen 1 b
Anna Brolin Husa Karlavägen 1 b
Maria Aminoff Fröken Karlavägen 1 a I
Sara Kiökemeister Frök. Karlavägen 1 a
Malin Ahlm Jung. Karlavägen 1 a
A. Symonds Ohlin Frk. Karlavägen 1 B 50
Antal namn: 24

Summa, Kr: 4

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Monir Elias Bounadi

Rad 10, 22 och 24: Namn?

Maria W

Rad 24, A. Symonds Ohlin
Rad 22, Sara Kiökemeister
Rad 10, eventuellt Frestadius. Kolla i rotemansarkivet - det finns gifta Anna att välja på, men jag tycker att Frestadius verkar rimligt.
Vore bra att scanna om för iniatialerna på rad 7 och 8

Monir Elias Bounadi

Tack!