30002885_00317

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm.

N:o: 48134

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maria Malmström Fröken Döbelsgatan 16 A. Stockholm
Emmy Malmström Fröken Döbelsgat. 16. a. Stockholm
Brita Sjöblom Fröken Döbelsgat. 16 b. Stockholm
Amelia Törnqvist Fru Lärarinna Uppsalagat. 3 Stockholm
Anna Nylund Fru Lärarinna Folkungag. 8A. Stockholm
Emelie E. Samuelsson Fru Klinten
Antal namn: 6

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: [sidfot]: 7 obs! 6

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page