30002885_00276

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholms stad

N:o: 17154

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Jenny Larson Fru, Arbetarhustru Kungsholmsg. 24
Amalia Karlsson Enkefru Hantverkareg. 23 b
Julia Örnberg Fröken Hantverkaregatan 23 b
Hilda Eriksson Jungfrun Hantverkaregatan 23 b
Mimmi Törngren Jungfrun Hantverkaregatan 23 b
Anna Gröön Jungfrun Hantverkaregatan 23 b
Anna Fogde Fru Hantverkaregatan 23 b
Bertha Nylén Fru Hantverkaregatan 23 b
Ida Eriksson Fru Hantverkaregatan 23 b
Jenny Elmerantz Fröken Hantverkaregatan 23 b
Anna Nilsson Fru Hantverkaregatan 23 b
?? Lagnell Fru Hantverkaregatan 23 b
Anna Andersson Fru Hantverkaregatan 23 C
Anna Bergström Fru Handtverkg. 33 C
J. Hård Frök. Handtverkaregat. 23 b
Anna Johansson Sömmerska Sågareg. 10 1 tr.
Maria Hellström Fru Tvätterska Rosengat. 6
Hilma Hansson Fru Handtv.gat. 23 b
Theresia Lundholm Parkgatan 8
Hilma Eriksson Fru Bergsgatan 43
Elin ?? Fru Bergsgatan 43
Emelia Johansson Fru Bergsgatan 43
Olivia Blomgren Fru Polhemsg. 20
Anna Johansson Fru Polhemsg. 20
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page