30002885_00151

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Öfverståthållareskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15619

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elsa Nielsen Fröken Upplandsgat. 74.
Estrid Kjerling Fröken Katarina Bang. 37
Edith Kjerling Fröken Lärarinna Katarina Bang. 37
Maria Kjerling Fru Katarina Bang. 37
Agda Johansson Fröken Kungstensg. 54.
Sofia Johansson Fru Kungstensg 54
Lisa Nilsson Fröken Observatoriegatan 1.
Annie Nilsson Fröken Observatoriegatan 1
Ketty Chronwall Fröken Freygatan 31a
Nora Börjesson Fröken Hagalundsv. 27.
Hilma Landgren Fru Drottningholm
Carolina Karlson Fru Malmtorgsg: 6
Antal namn: 12

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page