Stockholms stad och län – del 1

ReadAboutContentsHelp
Namninsamlingslistor från Stockholms stad och län – del 1

I de fall namninsamlingslistorna är tillskrivna en annan ort än “Stockholm” listas de här nedanför. Efter den förteckningen följer en tabell med rubrikerna "Page Title", "User Notes" och "Actions". Börja transkribera genom klicka på ett nummer under rubriken "Page Title". Bildnumren i innehållsförteckningen hänvisar till de sista siffrorna i numren under rubriken "Page Title".

Tips! Nu finns det en sökfunktion för Stockholms stads Rotemansarkiv som är anpassad för att underlätta transkriberingen av listor från Stockholms stad. Besök sidan via denna länk

Bild 97-152: Stocksund, Stockholm.
Bild 153: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 178-179: Lidingö villastad.
Bild 198: Halmstad.
Bild 200: Fridhems villastad.
Bild 201: Djursholm.
Bild 221-222: Andra roten, Stockholm.
Bild 226-227: Andra roten, Stockholm.
Bild 228: Aspudden.
Bild 300-301: Stockholm, Kvarteret Krabaten.
Bild 302: Söderby, Uttran, Stockholm.
Bild 314-315: Aspudden.
Bild 552: Stockholm, Kvarteret Bulten.
Bild 622: Serafimerlasarettet, Stockholm.
Bild 675: Andra roten, Stockholm.
Bild 680-687: Andra roten, Stockholm.
Bild 723-740: Andra roten, Stockholm.
Bild 742-748: Andra roten, Stockholm.
Bild 757-759: Andra roten, Stockholm.
Bild 770: Andra roten, Stockholm.
Bild 772: Andra roten, Stockholm.
Bild 777-780: Andra roten, Stockholm.

Pages

30002884_00013
Needs Review

30002884_00013

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50540

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hulda Johansson Fru Badstugatan 36.
Emma Erikson Fru Badstugatan 36 I ta
Jad Wallin Fru Badstugatan 36 II tr
Helena Johansson Fru Badstugatan 36 II tr
Carolina Larson Fru Badstugatan 36 2tr
Bernsten Fru Badstugatan 36. 3tr
Nilsson Fru Badstugat 36. 3tr
L Andersson Fröken Biträde Badstugat 40
M Andersson Fröken Badstug. 40
A Blomqvist Telefonist Badstugat. 40 I tr
C Blomquist Badstugatan 40 tr
Wilhelmina Karlsson Fru Badstugatan 40 II tr
Anna Nilson Fru Badstugatan 40 3tr
Wilhelmina Petterson Fru Bokbinderska Badstugatan 26 nb
Märtha Svenberg Fru Badstugatan 40 nb
Zandra Wretmark Kontorsbiträde Badstugatan 40 I ög
Theresia Stuppel Fru Badstugatan 40 I ög
Ada Hellstadius Fru Badstugatan 40 2 ög
Kristina Rolander Fröken Badstugatan 42 nb
Ellen Karlsson Bidträde Badstugatan 42 nb Föd 1894
ALma Ahlstrand Fru Badstugatan 42 nb
Hanna Pettersson Fru Badstugatan 42 1 tr
Lina Thorell Fru Badstugatan 42 1 tra
Anna Karlson Fru Edsby Gård Wäsby
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit over 1 year ago by Mattias Folkestad
30002884_00014
Needs Review

30002884_00014

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50542

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Jenny Ahlström Fröken Uppasersja Tavastgatan No 10
Sana Elving Fru Tavastgatan No 10
Maria Josegson Fry Badstugatan 25
Louise Behndal Fru Badstugatan 25
Helda Lundberg Hustru Badstug 27.
Lotten Vesterlund Hustru Badstuga 27.
Amanda Folke Fry Badstugat 27
Kristina Hjälm Fru Bondegat 26
Jenny Wester Fröken Strykerska Bondegat 26
Frida Gunnarsson Sömerska Badstugatan 27 II
Anna Läcklund Fru Badstrugatan 29
Anna Sundtrsöm Fru Ströderska Badstrugatan 14
Gilda Hltman Fröken Strykerska Badstrugatan 14
Lovisa Kasall Fru Badstugattan No 29
Sofia Lindh Fru Badstugatan No 31
Emma Granberg Fru Badstugatan No 31
Anna Nyman hustru Bastugatan No 33
Alma Östman Fru Badstugatan 33
Anna Petesson Fru Städerska Badstugatan 35
Edit Wahlgren Fru Bastugatan 40
Selma Andersson Fru Bastugatan N 35
Augusta Pina Fru Bastugatan N 34
Mathilda Asplund Fru Badstug 34
Jenny May Fru
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit over 1 year ago by Mattias Folkestad
30002884_00015
Needs Review

30002884_00015

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50563

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Johansson Fröken Affärsbiträde Timmermansg 6
Hildur Andersson Fröken Kassörska Timmermansg 6
Hanna Olsson Fröken Resturatris Timmermansgatan 2B
Sofia Granlund Fru Timmermansgatan 2 II
Maria Boucher Fröken Fabriksarba Timmermansgat 2B
Hilma Boucher Fröken Fabriksarba Timmermansgat 2B
Hulda Jansson Fru Timmermangat 2
Helga Lindbom Fru Timmermansgt. 2 III 1895
Anna Ahlgren Fröken Timmermansgt 2 II
Augusta Amale Kron Bastugatan 48
Hilma Johansson Fru Badstugatan 48 nb
Ingeborg Sjögren Fru Badstugatan 48 1tr
Carolina Jackobsson Fru Badstrugtan 48 1tr
Alma Johansson Fru Badstugatan 48 1tr
Johanna Sofia Fru Badstugatan 48 1tr
Hilma Wester Fru Badstugatan 48 nb
Malvena Wallén Fru Badstugatan 48 2tr
Stina Källholm Fru Badstrugatan 48 1tr
Anna Jernström Fru Badstrugatan 48 2tr
Emma Lund Fru Badstrugatan 48 nb
Emmy Hallin Fröken Fanriksarbeta Tavastgatan 48 nb
Elina Hedlund Kattgränd 3 1 trap
Ruth Hedlund Kattgränd 3 1 trap
Selma Pettersson Fru Badstrugatan 23 nb
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit 12 months ago by Monir Elias Bounadi
30002884_00016
Needs Review

30002884_00016

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50678

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Gunilla Carlsson Fru Bastugatan 42II
Hedvig Mattson fröken Bastugatan 42II
Linnéa Jansson Fröken Städerska Bastugatan 42III
Johanna Johansson Fru Sömmerska. Bastugatan 42III
Sofia Helgesson Fru Badstugatan 44 n.b.
Anna Lindh Fru Badstugatan 44 n.b.
Anna Troberg Fru Badstugatan 44 I I
Emma Olsson Fröken Sömmerska Badstugatan 44. 1tr
Anna Lindkvist Badstugatan 44 1tr
Emma Löf Bastugatan . 46 1Tr
Emma Anderson Badstugatan 46 1 (?)
Sigrid Jonson Fru Bastugatan 46 1 (?)
Dora Granqvist Fröken Sigarrsorterska Bastugatan 43 (?)
Karolina Dahlin Fru Bastugatan 43. B 1 tr
Matilda Eneroth Fru (S.?) Bastug. 43 B. (?)
Fanny Lindo Fröken Sömmerska Badstugatan 43. B.II
Johanna Gustafsson Fru Sömmerska Badstugatan 43. B.II
Johanna Fru Badstugatan 43 A
(S.?) Thorstedt Fröken Handsk-sömerska Badstugatan 43 (?)
Amanda Pettersson fru Badstugatan 43 ★
Helga Andersson Fru Badstugatan 43 (?)
Sofia Andersson Fru Badstugatan 43 A 2 t
Emma Karlsson Fru (Timmermansg.?) 6 n. b.
Emilia (Sahlberg?) Fru (Timmermansg.?) 6. 2 t.
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit about 1 year ago by Monir Elias Bounadi
30002884_00017
Needs Review

30002884_00017

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50696

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Augusta Andersson Brännkyrkag. 48
Judit Åsenlund Fru Bränkyrkog. 48.
Hilda Karlson Bränkyrkag 48
Thyra Nyström Bränkyrkag 48
Charlotta Nyström Fru Bränkyrkag. 48
Laura Tengborg f Freiholz Fru Bränk 48
Signe Haglund Bränkyg. 48.
Karin Haglund Brännkyg 48.
Amanda Erickson Bränkyrkog 46
Anna Nilsson Bränkyrkog 46
Emma Davander Bränkyrkegatan 46
Henriette Jonsson Bränkygg 46
Hildegard Danielsson Brännkyrkag. 42
Laura Danielsson Brännkyrkag 42
Emma Hangvitz Timmermansgatan 9.
Charlotta Andersson Timmermansgatan 9
Maria Jansson Timmermansga 9
Hedvig Johansson Fru Timmermansg 9.
Therese Extergren Fru Timmermansg. 9
Hedina Hellström
Lotten Karlsson Fru Timmermansgat 29D
Augusta Larsson Tavastgatan 29D
Charlotte Carlsson Tavastg: 29D
Elin Jonsson Tavastg 29.D.
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Last edit over 1 year ago by Mattias Folkestad
Displaying pages 11 - 15 of 810 in total