30002884_00809

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
Monir Elias Bounadi at Apr 27, 2023 09:19 AM

30002884_00809

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15327

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Eklund Fru 11 Jungfrugat.
Maria Jönsson Fru Strykerska 45 Skepparegatan
Helena Dahl Fröken Hårfrisörska 45 Skepparegatan 25.
Ester Frelin Fru - 45 Skeppargatan
Elin Larsson Fru - 45 Skeppargatan
Renouard Fru Skeppargatan 45
Elin Andersson Tjänarinna
Amanda Freed Tjänarinna Skepparegat 45
Ebba Olsson Fröken Modist Kungsgatan 82.
Slina Lindman Fröken Modist. 58. Stora Badstugeg.
Signe Richter Frök Modiskand. Birgerjalsg 5 50
Julia Daniellssom Fru Slrykerska Linnégelan 41
Anna Hansen Fröken Kontorist Linnégatan 41.
Annie Karlsson Fröken Affärs Biträde Linnég, 41 10
Nelly Barck Fru Nybergsg 2.
Kristina Anderson Fröken Nybergsgatan 2 10
Johanna Anderson Froken Nybergsgan 2
Constance Åhgren Fru Nybergsgatan 2 IIt
(Wilna?) Wedelin Tru Nybergsgatan 2 III
Ester Johanson Fru Nybergsgatan 7. 1. tr 10
Sanna Flodin Fru Nybergsgatan 7 3t
S Karlson Fröken Nybergsgatan 9 2t
W Lindblom Fröken Nybergsgatan 9 2t
Amanda Persson Fru Nybergsgatan 9 3t
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 05

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00809

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15327

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Eklund Fru 11 Jungfrugat.
Maria Jönsson Fru Strykerska 45 Skepparegata(?)
Helena Dahl Fröken Hårfrisörska 45 Skepparegata(?) 25.
Ester Frelin Fru - 45 Skeppargatan
Elin Larsson Fru - 45 Skeppargatan
Renouard Fru Skeppargatan 45
Elin Andersson Tjänarinna
Amanda Freed Tjänarinna Skepparegat 45
Ebba Olsson Fröken Modist Kungsgatan 82.
Slina Lindman Fröken Modist. 58. Stora Badstugeg.
Signe Richter Frök Modiskand. Birgerjalsg 5 50
Julia Daniellssom Fru Slrykerska Linnégelan 41
Anna Hansen Fröken Kontorist Linnégatan 41.
Annie Karlsson Fröken Affärs Biträde Linnég, 41 10
Nelly Barck Fru Nybergsg 2.
Kristina Anderson Fröken Nybergsgatan 2 10
Johanna Anderson Froken Nybergsgan 2
Constance Åhgren Fru Nybergsgatan 2 IIt
(?) Wedelin Tru Nybergsgatan 2 III
Ester Johanson Fru Nybergsgatan 7. 1. tr 10
Sanna Flodin Fru Nybergsgatan 7 3t
S Karlson Fröken Nybergsgatan 9 2t
W Lindblom Fröken Nybergsgatan 9 2t
Amanda Persson Fru Nybergsgatan 9 3t
Antal namn: 24

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 05

Övriga anteckningar i dokumentet: