30002884_00805

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
evabirgitta at Jun 19, 2024 02:10 PM

30002884_00805

lanets-namn: Stockholms Överståthållareämbete

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15306

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lydia Svendsen Fru Jungfrugatan 8 25
Karolina Darell. Fru Jungfrugatan 8 10
Elisabeth Nilsson Fröken Sjukgymnast Jungfrugatan 8 50
Hilda Zetterlund Fru 8 Jungfrugatan
Ingeborg Schön Fru 8 Jungfrgtn
Math Florman Fru 8 Jungfrgtn
Elisabet Florman Fröken Folkskollärarima Jungfrug. 8
Alma Selander Fröken Handelsbilred Storgata 7.
Anna Selander Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Lisa Liljeberg Fröken Handelsbiträde Storgata 7
Signe Svensson Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Greta Petterson Fröken - Storgata 7.
Greta Krantz Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Elin Örling. Fru Affärsinnehafvare Artillerig. 3.
Hanna Hellberg Enkefru Affärinnehavare 5 Artilerigatan
Anna Sahlin Fröken Affärsbiträde Artillerigatan 5
Elin Kindström Fröken Affärsinnehavare Artillerigatan 5
Elisabeth Dahlborg Fröken Hårfrisörska Artelirigatan 5
Anna Dahlborg Fröken Bagerska Artelerigatan 5
Elin Andersson Fru Linnegatan 42
Nanny Larson Fröken Handelsbiträde Linnég. 42.
Asta Lindeberg Fru Affärsinnehafvare Linneg: 38
Judit Bergqvist Hårfrisörska Jungfrug 6
Hulda Petterson Fröken Affärsinnehafvare Jungfrug. 6.
antal-namn: 24

summa-kr: -

summa-ore: 85

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

30002884_00805

Länets namn: Stockholms Överståthållareämbete

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15306

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lydia Svendsen Fru Jungfrugatan 8 25
Karolina Darell. Fru Jungfrugatan 8 10
Elisabeth Nilsson Fröken Sjukgymnast Jungfrugatan 8 50
Hilda Zetterlund Fru 8 Jungfrugatan
Ingeborg Schön Fru 8 Jungfrgtn
Math Florman Fru 8 Jungfrgtn
Elisabet Florman Fröken Folkskollärarima Jungfrug. 8
Alma Selander Fröken Handelsbilred Storgata 7.
Anna Selander Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Lisa Liljeberg Fröken Handelsbiträde Storgata 7
Signe Svensson Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Greta Petterson Fröken - Storgata 7.
Greta Krantz Fröken Handelsbiträde Storgata 7.
Elin Örling. Fru Affärsinnehafvare Artillerig. 3.
Hanna Hellberg Enkefru Affärinnehavare 5 Artilerigatan
Anna Sahlin Fröken Affärsbiträde Artillerigatan 5
Elin Kindström Fröken Affärsinnehavare Artillerigatan 5
Elisabeth Dahlborg Fröken Hårfrisörska Artelirigatan 5
Anna Dahlborg Fröken Bagerska Artelerigatan 5
Elin Andersson Fru Linnegatan 42
Nanny Larson Fröken Handelsbiträde Linnég. 42.
Asta Lindeberg Fru Affärsinnehafvare Linneg: 38
Judit Bergqvist Hårfrisörska Jungfrug 6
Hulda Petterson Fröken Affärsinnehafvare Jungfrug. 6.
Antal namn: 24

Summa, Kr: -

Summa, öre: 85

Övriga anteckningar i dokumentet: