30002899_00024

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

5 revisions
Christina, Riksarkivet at May 24, 2024 02:41 PM

30002899_00024

Länets namn: Älvsborgs län

Ortens namn: Vänersborg

N:o: 7005

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hedvig Sundberg Fröken Kronogatan 6. 25
Charlott Sundberg Fru Kronogatan 6. 25
Emma Petterson Fru Sundsgatan 24
Ida Petterson Fröken Sundsgatan 24
Amalia Larsson Fru Sundsgatan 24
Augusta Fågelqvist Fru Sundsgatan 24
Anna Lindqvist Fru Sundsgatan 24
Charlotta Johansson Fru Sundsgatan 27
Anna Göranson Fru Residensgatan
Julia Löfgren Fru Residensgatan
Stina Johansson Fru Residensgatan
Alfild Carlsson Fru Residensgatan
Eleonora Wahlquist Fru Edsgatan 34
Anna Thunberg Fröken Strykerska Edsgatan 34
Bertha Neuman Fru Strykerska Edsgatan 34
Anna Modh Fröken Öxnered
Edla Karlsson Fru Sundsgatan 9
Antal namn: 17

Summa, Kr:

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002899_00024

Länets namn: Älvsborgs län

Ortens namn: Vänersborg

N:o: 7005

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hedvig Sundberg Fröken Kronogatan 6 25
Charlott Sundberg Fru Kronogatan 6 25
Emma Pettersson Fru Sundsgatan 24
Ida Pettersson Fröken Sundsgatan 24
Amalia Larsson Fru Sundsgatan 24
Augusta Fågelquist Fru Sundsgatan 24
Anna Lindquist Fru Sundsgatan 24
Charlotta Johansson Fru Sundsgatan 27
Anna Göranson Fru Residentgatan
Julia Löfgren Fru. Residensgatan
Stina Johansson Fru Residénsgatan
Alfild Carlsson Fru Residensgatan
Eleonora Wahlquist Fru Edsgatan 34
Anna Thunberg Fröken Strykerska Edsgatan 34
Bertha Neuman Fru Strykerska Edsgatan 34
Anna Nordh Fröken Öxnered
Edla Karlsson Fru Sundsgatan 9
Antal namn: 17

Summa, Kr:

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet: