30002884_00806

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

6 revisions
evabirgitta at Dec 04, 2023 11:17 AM

30002884_00806

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 35120

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
H. Boström Fröken Handtverkareg. 23 25
E. Karlson Fru Helsengegat. 14
E. Strand Fru Fridhemsgatan 36
I . Svensson Fröken Kungsholms hanflan 3 (hamnplan)
E. Svensson Fröken Kungsholms haplan 3 (hamnplan)
H. Zettergren Frök. Handtverkaregatan 4
T. Lennholm Fru Scheelegatan 6
W. Nyström Fru Garfvargatan 5
E. Larsson Fru Pipersgat. 4
H. Larsson Frk. Pipersgt. 4
J. Hansson Fröken Sigursgatan 2
L. Stenkvist Fru Norr Mälarstrand 32
Gerd Biljer Fru Hantverkargat.11
E. Karlsson Fru Pipersgatan 5
E. Carlsson Fröken Stockholm
E Ljungqvist Fröken Stockholm
E. Johanson Fröken Stockholm
J. Loberg Fru Sthlm
A. Loberg Fröken Stockholm
A. Mattson Fru Stockholm
A. Johanson Fru Norr Mälarstrand 32
Olga Cederlöf Fröken Stockholm
A. Andersson Fröken Stockholm
E. Söderberg Fröken Stockholm
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00806

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 35120

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Fröken Handtverkareg. 23 25
Fru Helsengegat. 14
Fru Fridhemsgatan 36
Fröken Kungsholms hanflan 3 (hamnplan)
Fröken Kungsholms haplan 3 (hamnplan)
Frök. Handtverkaregatan 4
Fru Scheelegatan 6
Fru Garfvargatan 5
Fru Pipersgat. 4
Frk. Pipersgt. 4
Fröken Sigursgatan 2
Fru Norr Mälarstrand 32
Fru Hantverkargat.11
Fru Pipersgatan 5
Fröken Stockholm
Fröken Stockholm
Fröken Stockholm
Fru Sthlm
Fröken Stockholm
Fru Stockholm
Fru Norr Mälarstrand 32
Fröken Stockholm
Fröken Stockholm
Fröken Stockholm
Antal namn:

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: