30002884_00807

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
Monir Elias Bounadi at Apr 27, 2023 09:14 AM

30002884_00807

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15308

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Augusta Ludwig Fröken Karlavägen 28 1. -
Mary Ludwig Fröken Språklärarinna Karlavägen 28 1 -
Martha Ludwig Fröken Korrespondenl Karlavägen 1. -
Agnes Byström-Lindhagen Fil. kand. Journalist Artillerigatan 39
Svea Karlson Fru Artillerigatan 39
Linda Larson Artillerigatan 39
Hilma. Lindbärg Artillerigatan 39
Anna Pettersson Tjänarinna Artillerigatan 39
Emilia Johansson Fröken Artillerigatan 39
Amalia Johanson Fru Artillerigatan 39
Ellen Wahlquist Fru Artillerigatan 39
Alma Hedberg Fröken Artillerigatan 39
Sigrid Englund Fröken Gymnastikdirek: Artillerigatan 39
Signe Englund Fröken
Emma Andresson Strykerska
Maria Bergman Fröken Artillerigatan 39.
Antal namn: 16

Summa, Kr: 3

Summa, öre: -

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00807

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15308

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Augusta Ludwig Fröken Karlavägen 28 1. -
Mary Ludwig Fröken Språklärarinna Karlavägen 28 1 -
Martha Ludwig Fröken Korrespondenl Karlavägen 1. -
Agnes Byström-Lindhagen Fil. kand. Journalist Artillerigatan 39
Svea Karlson Fru Artillerigatan 39
Linda Larson Artillerigatan 39
Hilma.? Lindbärg.? Artillerigatan 39
Anna Pettersson Tjänarinna Artillerigatan 39
Emilia Johansson Fröken Artillerigatan 39
Amalia Johanson Fru Artillerigatan 39
Ellen Wahlquist Fru Artillerigatan 39
Alma Hedberg Fröken Artillerigatan 39
Sigrid Englund Fröken Gymnastikdirek: Artillerigatan 39
Signe Englund Fröken ?
Emma Andresson Strykerska
Maria Bergman Fröken Artillerigatan 39.
Antal namn: 16

Summa, Kr: 3

Summa, öre: -

Övriga anteckningar i dokumentet: