30002884_00810

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

2 revisions
kjab at Jan 18, 2023 06:43 PM

30002884_00810

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15323

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Alfhild Larson Fröken Musiklärarinna Jungfrugatan 31 1 -
Ida Bengtsson Fröken Stryckerska Jungfrugatan 31 0 50
C. Uhrbom Fru Jungfrugatan 31 10
Olga Frey. Fru Jungfrugatan 31
Edla Nyström Fru. Mode Jungfrugatan 31
Anna Hansn Fru Modist Jungfrugatan 31
Signe Berglind Fru Döbelngatan 54
Celina Jakobson Fru Birgerjarlsgatan 106
Annie Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31,
Maja Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31.
Ida Skoglund Tröken Sömmerska Jungfrugatan 31,
Anna Karlsson Fru Jungfrugatr 31.
Sigrid Larson Fröken Lärarinna - 1 -
Matilda Ljunggren Fru Tyskbagargat 10
Ida Hultgren Fru Tyskbagaregt 10
Berta Lindberger Fröken Sömmeska Tyskbagare 10
Julia Cedreblad Fröken Tyskbagareg. 10
Charlott Cederblad Tyskbagareg. 10
Ester Nelson. Tyskbagareg. 10
Christina Johanson Tru Tyskbagareg. 10
Antal namn: 20

Summa, Kr: 2.

Summa, öre: 60

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00810