30002884_00012

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

2 revisions
Matilda M at Dec 11, 2022 08:41 PM

30002884_00012

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50539

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Beskow Fru Blecktornsgränd 5
Emma Gustafsson Fröken Blecktorng 5
Sigrid Jansson Fru S. Badstugt 31 I ö.g.
Gurli Janson Fröken S. Badstugt 31 I ö.g. 1895
Margaret Öhman Badstugt. 31 ö.g. II
Ester Johansson Fru Badstug. 31 II ö.g.
Augusta Lindström Fröken
Emmy Aronson Fröken
Ada Rosen Fru Badstugatan 33
Tyra Lindstrand Fröken Badstugatan 33 2 tr
Wiktoria Ekström fröken Badstugatan 35 I
Hedvig Lindahl Badustugstsn
Anna Johansson Fru Badstugatan 35 II tr
Karin Gustafson Fru Bondegatan 20 ö g 1 tr
Mathilda Wikstrand Fru Badstugatan 37 III
Sofia Lindber Fröken Bastugatan 37 III
Ellen Eriksson Fru Badstugatan 39 nb
Sigrid Höglund Fröken Badstgatan 39 nb 1895
Judit Kronstrom Fröken Affärsbitr. Badstugatan 39 nb
Kerstin Thorson Fru Badstugatan 48 nb
Kristina Wikstrand Fru Badstugsatan 26 n.b.
Ellenor Eriksson Fru Badstugatan 28. bn.
Gerda Nilsson Fru Badstugatan 28 nb.
Augusta Söderkvist Fru Bastugatan 36 nb.
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

30002884_00012