Recent Activity by Nora Selma

Nora Selma marked 30002889_00681 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Nora Selma transcribed 30002889_00681 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Nora Selma added a note to 30002889_00681 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Kan det stå Apot.biträde på rad 10, Hilda Roth? Hon står som apoteksbiträde i en församlingsbok: Lunds domkyrkoförsamling (M) AIIa:36 (1908-1914) sid 1078 ”Note Added
Nora Selma added a note to 30002888_00125 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag tror att det ska vara "lifförs.inspektris" på första raden (=livförsäkringsinspektris).”Note Added
Nora Selma transcribed 30002889_00037 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Nora Selma marked 30002889_00037 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Nora Selma added a note to 30002889_00037 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker på efternamnet på rad 17, men tror att det ska vara Rosenkvist.”Note Added
Nora Selma edited 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Nora Selma added a note to 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Hej Titti, tack för rättelserna, jag har ändrat i dokumentet nu. Dock visade det sig (när jag letade upp henne i församlingsboken) att rad 6 varken var Grotto eller Grotte, hon hette Groth.”Note Added
Nora Selma edited 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Nora Selma transcribed 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Nora Selma marked 30002889_00141 as needing review in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Nora Selma added a note to 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag är lite osäker på förnamnet på rad 10.”Note Added
Nora Selma added a note to 30002889_00675 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 ser ut som Karolina stavat med K, inte C.”Note Added
Nora Selma joined I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttCollection Joined