97

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Ken Lamlam Arsa pun belas menengar kata / Berhamburan dengan air mata
Kekanda jangan berduka cita / Suatu hal kekanda betalah serta

Jaran Tamasa pun seraya berkata / Emas merah ratna juita
Dengan sepatah tuanku berkata / Harganya setimbang badan beta

Kembang Sari gemar durja berseri / Melihat Jaran Tamasa laki isteri
Seperti indera dengan bidadari / Tiadalah taranya di dalam negeri

Ken Tasta Wati kasih tiada terperi / Dibuatnya seperti anak sendiri
Barang kehendak Jaran Tamasa laki isteri / Daya upaya dicahari beri

Sebermula bersebutlah perkataan / Seorang Kelana sangat kepetangan(1)
Datang dari Kidalalasan [k-y-d-la-la-s-n?] / Banyaklah negeri sudah dialahkan

Mengalahkan negeri Tanjung Pura / Banyak diperolehnya puteri dan putera
Dengan segala penggawanya sama bicara / Hendak menyerang Manjapahit segera

Nama Kelana Agung Beranta / Kebalnya tiada dimakan senjata
Penggawanya gagah berani belaka / Rakyatnya tiada lagi terkata

Berjalanlah Kelana membawa angkatan / Rakyatnya penuh padang dan hutan

Page Notes

Please sign in to write a note for this page

Siri Kaba

1. (KD) petang/kepetangan - pandai membuat helah (tipu muslihat), cerdik, licik.