JaranTamasa001_010

ReadAboutContentsVersionsHelp
16

16

Makan kecubung gerangan Tuan Maka kelaluan igau-igauan

Jaran Tamasa men[d]engar merasanya pilu Sungguhlah kakak kepalaku ngilu Ku [h]iburkan dengan kidungan merindu Di mana tempat lagi ku adu

Renjaka (?) pun tahu akan kelakuan Jaran Tamasa berahikan perempuan Rasa hatinya terlalu kasihan Perempuan mana tiada berketahuan

Siapakah diberahi Tuanku ini Maka tak dapat ditahani Orang yang sukar maka begini Entahpun ada hampir di sini

Seketika lagi terbitlah bulan Cahayanya sinar di pohon pandan Bunganya kembang seperti didandan Makan bertambah rasanya badan

Bunganya kembang berapat [berempat?] rajasa Berhampir bawah bunga samandarasa

Tatkala duduk disinar dian Makan bertambah tiada berketahuan

Harum dicium Jaran Tamasa Teringatlah ia akan Ken Lam Lam Arsa Terkembangan bunga di sinar bulan rasa hatinya terlalu rawan

Jaran Tamasa terlalai seketika Burung berbunyi berbagai andika Ayam berkokok fajar terbuka Terkejutlah ia lalu jaga

Last edit 11 months ago by Mulaika
17

17

Bangun duduk Jaran Temasa Letih lesu kepada rasa Layu seperti bunga rajasa Mukanya [u-n-s-a] ba[ha]sa

Menambahi manis tiada berbagai Rambutnya diselesai dengan canggai Parasnya mengedar [?] usulnya langsai Sayang sedikit tiada memakai

Dilihatnya bunga pandan kembang Baunya harum diserang kembang Terlalu indah rupa dipandang Memberi hatinya berupa bimbang

Seperti ada permpuan yang diberahi Pada perasaan hatinya sendiri Lalu bangun muda pestari [=bestari] Mengambil bunga pandan sambil berdiri

Dicapai bunga sambil dipegangkan Lalu diperbuat anak-anakan Disuratnya kidungan yang membelaskan Berbagai memujuk yang dikatakan

Aduh pekulun emas juita Tuanku yang seperti gunung permata Tuan kasihan apalah beta Berahinya tiada menderita

Kusuma d n-l-h [danta?] kakak sendiri2 Jiwaku tiada khabarkan diri Tuanku yang seperti bidadari Seperti tuan sukar dicahari

Mengapuskan manis laut darat Tuanku memberi penyakit nan berat

Last edit 11 months ago by Mulaika
18

18

Jika tiada tuan menyampaikan isyarat Sakit kekanda makin melarat Selamanya [samanya?] sudah kekanda memandang tuan Tiadalah kakak minum dan makan

Sepertikan mahu pada perasaan Tuan juga tiada dikhabarkan Gila kesmaran tiada berhenti Tiadalah lepas di mata hati

Tiadalah kuasa menahan hati Sakit kekanda hampirkan mati Matilah kekanda seorang-orang Tuan pun tiada kekanda pandang

Tuan berilah sepah yang terbuang Akan bekal kekanda nan hilang Kakak pinta keredaan muda bangsawan Serta kain bekas tubuh tuan

Kakak mati pun di dalam kesmaran Kerana ingsun emas tempawan Kekandalah orang yang hina leta Tiadalah sampai seperti cita

Tuan nyawaku emas juita Tuan kasihan apalah beta Selama sudah memandang rupa Seketika pun tiada kekanda lupa

Daripada kakak orang hina papa Jadilah beroleh duka nestapa Apa gerangan malapetaka Tiada sekali berhati suka

Tuan perhamba apalah kakak Supaya hilang rasa yang duka

Last edit 11 months ago by Mulaika
19

19

Sudahlah gerangan jatukrama Ari ningsun hyang-hyang kesuma Tuanku yang seperti Nila Utama Patutlah bela mati bersama

Tuanku sampaikan seperti cita Akhirlah kakak mati berserta Tiadalah manis di mata beta Hanyalah Tuan emas juwita

Di dalam lurah Tanah Jawa Tiadalah banding seorang jua Hanyalah Tuan utama jiwa Patutlah kakak membuangkan nyawa

Jika seribu kali hancur berkala Tuanlah juga akan teman [?] kubela Sudahlah kakak tersurat pula Laku seperti orang yang gila

Bonda beta datang ke mari Disuruhkan ayahanda [sic, should be: ??] beta mari Pohonkan sepah sendiri Akan bekal [ayahanda] mati berahi

Kain yang dipakai oleh bonda Disuruh pinta pada anakanda Bonda berilah jangan tiada Hendak matilah kerana [or gerangan?] ayahanda

Telah sudah disuratkan Lalu dibacanya perlahan-lahan Rasanya pilu bertambah rawan Seperti membujuk pada perasaan

Yang dibujuk itu tiada disisinya Tiadalah berketahuan rasa hatinya

Last edit 11 months ago by Mulaika
Records 16 – 19 of 19