Recent Activity by Monica F

Monica F marked 30002901_00043 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00043 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F edited 30002901_00021 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F marked 30002901_00023 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00023 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F edited 30002901_00020 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F added a note to 30002901_00020 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “rad 8: frågetecken förnamn”Note Added
Monica F added a note to 30002901_00017 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Frågetecken: rad 1 efternamn, rad 2 efternamn, rad 3 adress”Note Added
Monica F edited 30002901_00005 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F added a note to 30002901_00005 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Frågetecken: rad 1 förnamn, rad 12 förnamn, rad 19 efternamn”Note Added
Monica F edited 30002901_00018 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F added a note to 30002901_00018 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4: frågetecken för efternamn”Note Added
Monica F edited 30002901_00021 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F added a note to 30002901_00021 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1: Namn, titel och adress överstruket. Rad 6: Namn, titel och adress överstruket.”Note Added
Monica F edited 30002901_00022 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F added a note to 30002901_00022 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13: frågetecken för efternamn”Note Added
Monica F marked 30002901_00022 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00022 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F marked 30002901_00021 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00021 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F marked 30002901_00020 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00020 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F edited 30002901_00018 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F marked 30002901_00017 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00017 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F marked 30002901_00005 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F edited 30002901_00005 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F edited 30002901_00018 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F edited 30002901_00016 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F marked 30002901_00018 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F transcribed 30002901_00018 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F marked 30002901_00016 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Monica F edited 30002901_00016 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Monica F transcribed 30002901_00016 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Monica F joined I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttCollection Joined