[Draft document concerning a visit by Frances Uí Chinnéide to the Irish Dialect Archive and a request to photocopy material from box B26.]

ReadAboutContentsHelp
Draft document concerning a visit by Frances Uí Chinnéide to the Irish Dialect Archive and a request to photocopy material from box B26. Written: University College Dublin, Co. Dublin ; 2 February 2004 With manuscript annotations.

Pages

p. 1
Indexed

p. 1

Frances Uí Chinnéide (cuairt # 1 ar Chartlann na gCanúintí aici) 2004-02-02

Gariníon le Seán Ó Dálaigh (An Máistir Ó Dálaigh) í Frances (Ní Dhálaigh ) Uí Chinnéide, a chónaíonn i {manuscript: cinneidedc@eircom.net. 066-915 6168 mBaile Bhiocáire, Dún Chaoin, Trá Lí, Co. Chiarraí.}

An t-ábhar seo a leanas á chur isteach i gcomhad 826 anois agam: • Fótachóip de bhuncháipéisí a thaispeáin Bean Uí Chinnéide dom, i gcruthúnas a pheannaireachta: (a) litir i nGaeilge ó 20/1/’39 sínithe ag Seán Ó Dálaigh; (b) nótaí i mBéarla leis, maidir le Dean Swift agus cúrsaí eile. • Cóip de lch. as Daonáireamh 1901, sínithe ag Seaghán Ua Dálaigh, a thug sí dúinn le coimeád in éineacht le Cnuasach B26 na Cartlainne.

Ón bhfianaise thuas, atá scrúdaithe agam, creidim gur le hathair críonna Frances Uí Chinnéide peannaireacht # 1 (bunpheannaireacht) B26. Fch. fianaise eile sa chomhad céanna, maidir le peannaireacht # 2 (peannaireacht eagarthóra), agus le provenance.

Ba mhaith le Bean U.í Chinnéide fótachóip de B26.

Mholas di litir iarratais ar fhótachóip a chur go dtí Ceann Roinne Roinn na Nua-Ghaeilge anseo.

Na nótaí thuas arna mbreacadh síos agam inniu, 2004-02-02.

Marion Gunn Cartlannaí

cc: An tOllamh Pádraig A. Breatnach, Ollamh le Gaeilge Chlasaiceach agus Ceann Roinne 2004 Roinn na Nua-Ghaeilge; An tOllamh Seosamh Watson, Ollamh le Teanga agus Litríocht na Nua-Ghaeilge.

Last edit over 5 years ago by UCD Library
Displaying 1 page