30002884_00810

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15323

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Alfhild Larson Fröken Musiklärarinna Jungfrugatan 31 1
Ida Bengtsson Fröken Stryckerska Jungfrugatan 31 0 50
C. Uhrbom Fru Jungfrugatan 31 10
Olga Frey. Fru Jungfrugatan 31
Edla Nyström Fru. Mode Jungfrugatan 31
Anna Hansn Fru Modist Jungfrugatan 31
Signe Berglind Fru Döbelngatan 54
Celina Jakobson Fru Birgerjarlsgatan 106
Annie Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31,
Maja Skoglund Fröken Sömmerska Jungfrugata 31.
Ida Skoglund Tröken Sömmerska Jungfrugatan 31,
Anna Karlsson Fru Jungfrugatr 31.
Sigrid Larson Fröken Lärarinna - 1
Matilda Ljunggren Fru Tyskbagargat 10
Ida Hultgren Fru Tyskbagaregt 10
Berta Lindberger Fröken Sömmeska Tyskbagare 10
Julia Cedreblad Fröken Tyskbagareg. 10
Charlott Cederblad Tyskbagareg. 10
Ester Nelson. Tyskbagareg. 10
Christina Johanson Tru Tyskbagareg. 10
antal-namn: 20

summa-kr: 2.

summa-ore: 60

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page