30002884_00791

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm.

n-o: 49421

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hedvig Lemke Fröken Kontorist Observatorieg. 22 50
Jenny Lemke Fröken Kassörska Observatorieg. 22 50
Anna Pettersson Fru arbeterska Tomtebogatan 5 10
Hilma Karlsson Fröken Karlsbergsvägn 68 10
Signe Stiberg Fröken Flemmingg. 79b. 10 född år 1894.
Mathilda Lemke Fröken Kontorist Observatorieg 22 10
Lotten Wesslau Fru Fredsgatan 9 10
Alma Anderson Fru Fredsgatan 9 10
Elin Norman Fröken Tekn. Stud. Döbelnsgatan 21 10
B? Gustafson Fröken Husägarinna Döbelnsgatan 21 10
J Samsioe Fröken Döbelnsgatan 21 10
Anna Strömqvist Fru Fleminggatan 50 10
Gurli Johansson Fröken Affärsbiträde Upplandsg. 3 10
Julia Johanssor Fru Flemingatar 50. 10
Hildur Säfström Fru Pipersgatan 9
Hedvig Andersson Fröken Svartensgatan 7
H. Résare Fröken Norrtullsgat. 23.
Gunhild Petterson Tomtebogatan 33
Amna Saini Arbeterska Anskariegatan? 5
Hilda Petterson. Jungfru Kungsh Hamngatan 3.
antal-namn: 20

summa-kr: 2.

summa-ore: 20

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page