30002884_00693

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 47621

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Helena Månsson Frk. i hemmet Tavastgat. 29 B .II 25
Ester Månsson Frk. kontorsbiträde Tavastgat. 29 B .II 25
Elin Tullström Frk. Lärarinna Tjärhofsgat. 8 B.
Elisabet Tullström Änkefru i hemmet Tjärhofsgat. 8 B.
Hulda Lundgren Frkn Lärarinna Rådan, Järfva.
Albertina Pettersson Frkn Lärarinna Rådan, Järfva.
Emmy Pettersson Frkn Biträde Rådan, Järfva.
Elsa Larsson Frkn Biträde Rådan, Järfva.
Hilda Gezelius Frkn i hemmet Rådan, Järfva.
Eugenia Blomkvist Fru Privatg 2 A
Augusta Fredin Fru Långholmsgatan 3-5.
Naëmi Lövgren Frk. Lärarinna Brännkyrkag. 134. b?. C?.
Ruth Lövgren Frk. Slöjdlärarinna Brännkyrkag. 134. b?. C?.
Asta? Lundberg Frk. - Vestertorp
(R?g. Lindgren Frk - Kyrkslätt, Finland)
Emma Karlsom Fru Westertorp
Charl. Löfgren Fru Brännkyrkog. 134 b
Maria Åvall. Fru Brännkyrkog. 25.
Emmy Nilsson Fröken Barnmorska Drottningatan 95 c
Anna Elb Fru Östgötag. 29
Alma Lindström Fru. Östgötag. 29
Svea Karlsson Fru, Folkungagatan 8 D.
Ingeborg Andersson Fröken Fabriksarbeterska Folkungag. 105.
Edit Pettersson Fru Bondegatan ?3
antal-namn: 24

summa-kr: -

summa-ore: 50

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: På rad 15 i fältet för Yrke finns anteckning som ej gäller yrke: ????k medb.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page