30002884_00687

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Överståthållarskap

ortens-namn: 2 dra roten, Stockholm

n-o: 15125

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
?ertrud av Klintberg Fröken Vasagatan 24 III 10 -
Emma Pegelow Fru Vasagatan 24 III 10 -
Anna Wihk? Fru Vasagatan 24 ö g. - 10
Britta Wihk? Fröken Kontorist Vasagatan 24 ö g. - 10
Gundborg Wihk? Fröken Vasagatan 24 III? - 10 f. 1894.
Elin Lindén Fru Skrädri?? Klara N Kyrkog 5 - 10
Eyvor af Klintberg Fröken Lärarinna Vasagatan 24 5,
E Jakobson Mäst Sam 67 - -
W. Fagerberg Mäst Sam 67 - -
Gabriella Dunderman. Fröken Köksa. David Bagergan 1?. - -
Rebecka. Philipsson. Fru. Kontorisl. Masler Samuelsg. 67. III - -
F A Kalland?n Fru Master Samuelsg. 67. III - -
Elin Skarin (Fröken) Autom?tföreståndarinma Mästersemuelsgt 71. - 3. -
Elvira Gustavson Fröken Automat-biträde Mästersemuelsgt 71. 25
Ella Ask Fröken Automatbiträde Karlbergsvägen 63 25
Jenny Eriksson Fröken Automatbiträd? Mästersamuelsgat 71 - 25
Hanna Nilssor Fröker Kokerska Hantverkargat
Alma Stenberg Fröken Automatbiträde Mäster Samuelsg. 43 ö g. 25
Anna Pettersson Fröken Automatbiträde Mäster Samuelsg. 71 25
Mia Dahlrot? Fröken Kallskänka J?ckabesgata? 31 - 25
Hedvig Johanson Fröken kontorist Drottng 45 -
I? J? Edgren Fröken - Klärabergsg 48 II? - -
L Tengblad Tru Städerska Clarabergsgatar 48
L Borg Tröken Expedit Stora Bastugatan 54
antal-namn: 24

summa-kr: 29

summa-ore: 90

ovriga-anteckningar-i-dokumentet: I höger marginal är antecknat: Kvinna mellan 18-21 år bör utskriva födelseår. Till vänster om namnen på rad 19 och 24 är siffror antecknade.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page