30002884_00620

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 39065

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Karin Nordling Fröken Studerande Urvädersgr. 7 Sthlm f. 1894
Maria Örtenblad Fröken Diakonissanstalten, Sthlm
Hedvig Johansson Fröken Urvädersgräd. 7 Sthlm
Anna Hjelm Fru Urvädersgrend 9
Karolina Almberg Fru Urvädersgränd 7
Cecilia Örtenblad Fru Urvädersgränd 7 Sthlm
Stina Lundström Fru Lärarinna Bergianska Trädg. Sthlm
Gerda Wähl Fru Bondegatan 15
Elin Andersson Fru Urvädersgränd 6 b
Anna Söderkvist Fru Örby
Judit Vähl Fröken Bondegatan 15
Maria Johansson Fröken Erikabyn, Dal.
antal-namn: 12

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page