30002884_00568

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: kholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 44825

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
?ildur Sandberg Frk. Skofabriksarb. Långholmsgat. 5
?igne Eklund Frk Skofabriksar Långsjö Karola 72
Beda Svensson Frk Skofabriksa. Brannkyrkag 130.
?innea Andersson Frk Skofabrik Brännkyrkagatan 152
?lsa Hultman Frk Skofabrik Prästgårdsgat. 42
Anna Eklund Frk Skofabrik Prästgårdsgat. 42
?lma Josefina Nyberg Fru Hornsg, 158
Antal namn: 7

Summa, Kr: -

Summa, öre: -

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page