30002884_00501

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Öfverståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15588

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
V. Höglund TJänarina Södra Blasieholmshamn 4 Stockholm
E. Andersson TJänarina Södra Blasieholmsh. 4 Stockholm
Judit Törnqvist Sjukskötersk. Södra Blasieholmsh. 4 Stockholm
Elin Gullin Fröken Nationalmuseum
Irma Anderson Fröken Telefonist Nationalmuseum
Hilma Anderson Fru nationalmuseum
Ester Anderson Fröken Telefonist Nationalmuseum
Gurli Spångberg Fröken Posttjensteman Nationalmuseum
Agnes Sundström TJänarinna Nationalmuseum
Amalia Wiren Fru S. Blasieholmsh. 12
Anneth Andersson Frök S. Blasieholmsh. 12
Hanna Kronholm Frök S. Blasieholmsh. 12
Mathilda Österlind Frök S. Blasieholmsh. 12
A. Andersson Frök S. Blasieholmsh. 12
Jenny Bonnier Fröken S. Blasieholmshamn. 4 a
Hanna Sellgren Kokerska S. Blasieholmshamn. 4 a
Tekla Andersson S. Blasieholmshamn. 4 a
Hilda Sköld Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Tilly Bergström Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Gunhild Johansson Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Elsa Lindquist Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Gerda Lindquist Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Hanna Andersson Tjänarinna S. Blasieholmshamn. 4 a
Hulda Bäckman Kokerska
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page