30002884_00498

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Överståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15598

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Jonsson Fröken Södra Blasieholmshamnen 2
Ingeborg Nilsson Kokerska Södra Blasieholmshamnen 2
Pauline Johansson Städerska
Lovisa Karlsson Hofslagareg. 3
Annie Lindeberg Hofslagareg. 3
Karin Eriksson Hofslagareg. 3
Elvira Jansson Hofslagareg. 3
?ina Ohlsson Kokerska Hofslagareg. 3
Hilma Fredriksson Blasieholmstorg 9
Anna Falk Blasieholmstorg 9
Lisa Ericsson Blasieholmstorg 10
Elin Munter Kokerska Blasieholmstorg 10
H. Segermark Fru Blasieholmstorg 10
Agda Wahlstedt Blasieholmstorg 10
Hilda Davidsson Kokerska Blasieholmstorg 14
Gerda Klasson Hofslagaregatan 5
Gerda Gustafson Hofslagaregatan 5
Agnes Strömberg Fröken Hofslagaregatan 5
Albertina Lindberg Fru Blasieholmshamnen5 B
Charlotte Alanders Fru Norra Blasieholmen 5 B
Hulda Wallander Fru Norra Blasieholmen 5 b
Lotten? Carlsson Fröken Norra Blasieholmshamn 17
Math. Lundqvist Fru Norra Blasieholmshamn 17
Amanda Gellin Fröken Norra Blasieholmshamn 17
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

evabirgitta

Sidan bör scannas om.