30002884_00490

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Öfverståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16315

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Emilia Rosenström Fröken Sömmerska Tegnergatan 7
Märta Olsson Fröken Telefonist Tegnérgatan 7
Siri Lindqvist Fröken Tegnérg. 7
Eva Lindqvist Fru Tegnegatan 7
Christina Lagerqvist Fru Tegnérgatan 7
Maria Eklund Fröken Strykerska Tegnergatan 7
Helga Fernberg Fröken Strykerska Tegnérgatan 7
Selma Johnson Fröken Sömmerska Tegnergatan 7
Sigrid Levin Fru Tegnergatan 7
Edit Johnson Fröken Sömmerska Tegnergatan 7
Vilhelmina Anderson Fröken Sömmerska Tegnergatan 7
Matilda Anderson Fru Tegnérgatan 7
Emilia Lidberg Fröken Strykerska Tegnergatan 7
Hanna Furumark Fru Tegnergatan 7
Maria Anderson Fru Tegnesgatan 7
Iris Grankvist Fröken Handelsbiträde Döbensgata. 10
Ruth Furumark Fröken Handelsbiträde Tegnérgt. 7
Ellen Lindström Fröken Kontorsbiträde Döbelnsgatan 6
Agda Lindström Fröken Kontorist Döbelnsg. 6
Elin Blomqvist Fru Döbelnsg 8
Elin Johanson Fru Tegnérgat. 7
Sofie Holmgren Frök. hushållerska Tegnergat. 7
Råddy Julin Frök. Barnmorska Tegnerg. 7
Frök. Affärsbiträde Tegnerg. 7
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page