30002884_00487

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Öfverståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16327

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Rosa Arnberg Fru Döbelsg. 4
Math. Jonsson Fru Döbelsg. 4
Emma Lindström Fru Döbelsg. 6
Greta Johanson Fröken Innehafvar. Döbelsg. 10
Signe Lindström Fröken Tegnergatan 15
H. Sjöberg Fru Tegnergatan 15
V. Åkerman Portvakt Tegnergatan 15
Hanna Johansson affärsinnehavarinna Tegnergatan 15
Signe Johansson Fröken Biträde Tegnergat. 15
Anna Englund Fröken Biträde Tegnerg. 13
Emilia Hultqvist Biträde Tegnerg. 13
Wiran Dahl Fröken Tegnerg. 13
Ellen Carlsson Fru Tegnerg. 13
Hilda Karlsson Fröken Tegnergatan 13
Blända Ellquist Fru Tegnergatan 13
Anna Andersson Fröken Regeringsgatan 92
Gertrud Hagström Fru Tegnergatan 13
Edla Jansson Fru Tegnergt. 13
Anna Larsson tjänarin.
Frida Vinnerstrand Tegnergatan 11
Hamma Wiklund tjänarin. Tegnergatan 11
Edith Westergren Fru Tegnergatan 11
Anna Treuder Fru Tegnergatan11
Signe Johansson Fröken Tegnergatan. 9
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page