30002884_00479

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 39052

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Alma Andersson Kokerska Stockholm
Lovisa Lindgren fru Stockholm
Augusta Anderson fru Stockholm
Nanny Gustafsson fru Stockholm
Augusta Carlsson Hushållerska Stockholm
Ida Andersson Fröken Stockholm
Antal namn: 6

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page