30002884_00457

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Öfverståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50222

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Emilia Lundin Fru Surbrunsgatan 40
Cecilia Olsson Fröken Surbrunnsg. 40
Elin Israelson Fru Surbrunsgat.40
Augusta Lundström Fru Surbrunsgatan 40
Maria Axén Fru Surbrunsgatan 40
Anna Janson Fröken Surbrunsg. 38
Solveig Mannerborg Fru Surbrunsg. 38
Gerda Jansson Fröken Surbrunsg. 38
Amanda Olsson Vidargatan 6
Signe Rundström Fru Karlbergsvägen 32 B
Ulla Vidergren Fru Karlbergsvägen 32
Astrid Vidergren Fröken Karlbergsvägen 32
Emma Allberg Fru Karlbergsvägen 32
Ida Andersson Fru Karlbergsväg. 23
Esther Andersson Fröken Karlbergsväg. 23
Agnes Tjäder Fröken Karlbergsvag. 23
Amanda Karlsson Fru Karlbergsvägen 25
Maria Johanson Fru Karlbergsvägen 25
Lovisa Holmqvist Fru Karlbergsvägen 25
Ida Fredrickson Fru Karlbergsvägen 25
Julia Hjelm Fru Karlbergsvägen 25
Gärda Gustafson Fru Karlbergsvägen 25
Jenny Halberg Fru Karlbergsvägen 25
Maria Blomberg Fru Karlbergsvägen 25
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: Siffran 22 noterat längst upp på dokumentet.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page