30002884_00425

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms överståthållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 15196

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Åman Fröken Kontorist Rådmansg. 77
Sofia Johansson Fru Radmansg- 77
Alma Petersén Fru Rådmansg. 77
Elisa Zetterlundh Fröken Rådmansgatan 77
Linnéa Larson Fru Rådmansgatan 77
Greta Larsson Fröken Snörmakeriarbeterska Rådmansgat. 77
Elisabeth Larson fru Rådmansgat. 77
Maria Norström Fröken Affärsbiträde Rådmansgat. 77
E. Norström Fröken Affärsbiträde Rådmansgat. 77
E. Norström Fru Affärsbiträde Rådmansgat. 77
Tyra Nilson Fru Rådmansgatan 77
Anna Andersson Fröken Arbeterska Rådmansgatan 77
Maria Andersson Rådmansgatan 77
Mina Sörbom Fru Kappsömmerska Rådmansgatan 77
Augusta Michaelsson Fru Rådmansgatan 77
Thea Mechaelsson Kontorist Rådmansgatan 77
Anny Michaelsson Modist Rådmansgatan 77
Milda Landén Fru Rådmansgatan 77
M. Hagqvist Fru Sättarinna Rådmansgatan 77
E. Holmqvist Fröken Rådmansgatan 77
A. Östberg Fru Rådmansgatan 77
Mina Sundh Fru Rådmansgatan 77
Nanny Åman fru Rådmansgatan 77
Maria Zetterlund Fröken Rådmansgatan 77
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Monir Elias Bounadi

Noterar att sidan behöver skannas om för att se förnamnet på rad 4.

Maria W

Elisa enligt rotemansarkivet.

Monir Elias Bounadi

Tack! Låter det stå som Elisa så får recensenten av transkriberingen ta ett sista ställningstagande.