30002884_00352

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

lanets-namn: Stockholms Överståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 16725

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Sigrid Eriksson Fru Högbergsgatan 76 A
Emma Larsson Fru Högbergsgatan 76 A
Edla Forsman Fru Högbergsgatan 76 A
Märta Strömdahl Fru Högbergsgatan 76 A
Hildur Rosén Fru Högbergsgatan 76 A
Berta Fredbäck Fru Högbergsgatan 76 B
S. Carlsson Fru Högbergsgatan 76 B
Hildur Carlsson Fröken Kontorist Högbergsgatan 76 B
Emy Johansson Fröken Kontorist Freygat. 52 II
Edith Johanson Tjänarinna Högbergsgatan 76 A
Charlotta Baggström Fru Repslagargatan 16
Laura Andersson Fru Högbergsgatan 76 A
Gurli Olsson Fru Högbergsgatan 76 A
Louise Engellau Fröken Lärarinna Högbergsgatan 76 B
Ellen Vahlström Fröken Lärarinna Högbergsgatan 76 B
Beda Lindgren Fru Högbergsgatan 74
Maria peterson fru Högbergsgatan 74
Hildegard Petersson Fröken Högbergsgatan 74
Karolina Peterson Fru Högbergsgatan 74
Thyra Lindeberg Fröken Fabriksarbeterska Högbergsgatan 74
Alma Edlund Fru Högbergsgatan 74
Ingrid Mari Petterson Fru Högbergsgatan 74
Esther Sydow Fru Högbergsg. 74
Karolina Sydow Änkefru Högbergsg. 74
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page