30002884_00341

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

lanets-namn: Stockholms Överståtshållarskap

ortens-namn: Stockholm

n-o: 12811

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Sigrid Pettersson Fröken Kontorist Drottningsholmsv. 10
Maria Tiberg Fröken Kontorist Skepparegat. 25 B
Mary Johansson Fröken Biträde Bergsgatan 37 B
Math. Billing Fru Bergsgatan 37 B
Charlotta Nilson Fru Horns-gård
Emma Lernholm Fru Ringvägen 19
Hanna Gustafson Fru Ringvägen 19
Augusta Johansson Fru Ringvägen 19
Math. Feldt fru Ringvägen 19
Maria Larsson Nåtlerska Ringvägen 19
Iris Thorén Fru Ringvägen 19
Jenny Pettersson fröken Ringvägen 19
Emilia Lernholm fru Ringvägen 19
Helny Kjellman frk Ringvägen 19
Maria Johnsson fru Ringvägen 19
Ida Lindblom fru Ringvägen 19
Marine Vallin fru Brännkyrkog.41
Emilia Andersson fru Brännkyrkog.41
Bertha Godenius Fru Brännkyrkogatan41
U.L. Lundberg Fröken Kornhalmstorg 51
Anna Jonsson fru Brännkgt.41
Signe Andersson Fru Brännkyrkogata.41
Agda Nilsson Fru Brännkyrkog.41
Emy Andersson Fröken Brännkyrkogat.41 h
antal-namn: 24

summa-kr:

summa-ore:

ovriga-anteckningar-i-dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page