30002884_00297

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholm överståthållarskap.

Ortens namn: Stockholm

N:o: 48031

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
?hérèse Eberstein Enkefru Sturegatan 31. 2. 50
?osa Eberstein Fröken Sturegatan 31 2. 50
?isa Söderlund Fru Humlegårdsgat. 13 1 -
Dala Pettersson Humlegårdsgt 13. 10
Antal namn: 4

Summa, Kr: 6

Summa, öre: 10

Övriga anteckningar i dokumentet: I övre marginalen är antecknat: 9. I höger marginal, rad 1-4 är antecknat: bet Vid Summa Kr. är antecknat: bet

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page