30002884_00294

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållareskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15203

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lilly Rosenberg Fröken Lärarinna Västmannagatan 17 A 1
Signe Rosenberg Fröken Byråföreståndar. Västmannagatan 17 A 1
Maria Rosenberg Fru Västmannagatan 17 A
Dora Brattén Fru Västmannag. 17 A 75
Valborg Telling Fröken Stenograf Västmannag.17 A 25
Karin Petterson Fröken e.o Kontorskrifvare i kungl.järnvägsstyr. Västmannag. 17 A 10
Anna Petterson Fru Västmannag. 17 A 10
Emma Jonsson Fru Tegnersgt. 42 25
Hilma Johnson Fröken Tegnersg. 42 10
Hanna Nordström Fröken Tegnersg. 42 10
Anna Anderson Fru Tegnersg. 42
Hilma Anderson Fru
Märta Olsson Fröken
Karolina Gustafson Fru Tegnérgat. 44
Hilda Thörn Fru Tegnergt. 44 15
Agnes Menckel Frkn. Skolförestånd:a Västmannag.16 1
Irma Spanier Fru Tegnérgatan 40
Naima Godnagl Frkn. Tegnérgatan 40
Hilma Spanier Fru Tegnérgatan 40
Brita Hector Fröken Tegnérgatan 47
Olga Asplund fröken Lärarinna Vestmannagat.16 15
Walda Spanier fröken Tegnérgat. 40
Amanda Peterson fröken Lärarinna Rådmansg. 84 10
Alma Peterson fröken Lärarinna Rådmansg. 84 10
Antal namn: 24

Summa, Kr: 5

Summa, öre: 15

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page