30002884_00286

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16951

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Svensson Fröken Riddarg. 60
Vera Brundin Strandvägen 33
Frida Karlsson Strandvegen 33
M. Blom Fröken Strandvägen 33 25
Hildur Eriksson Fröken Strandvägen 33
Stina Jonson Fröken Strandvegen 33
Wendla Backström Fröken Strandvegen 33
Mina Synnerholm Fröke Strandvege 33
Maria Andersson Fröken Strandvege 33
S. Blomqvist Fröken Strandvägen 29
(C?) Larsson Fröken Strandvägen 39
M. E. Fröken Torstensonsg. 3
Hulda Eriksson Torstensonsgatan 3
Antal namn: 13

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet: vid Summa Kr.: bet

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Monir Elias Bounadi

Några frågetecken kvar.

evabirgitta

Rad 2 . Vera Brundin.
Rad 8 Mina Synnerholm
Rad 10. Liknar S et i adressen kolla.
Rad 11. Kanske C ?
Rad 12. Torstensonsg. 3

Monir Elias Bounadi

Tack så mycket!