30002884_00285

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15171

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Lotten Åkerlind Fröken Torstensgatan 7
Lova Hultgren Fröken Torstensgatan 7
Mathilda Hultgren Fru Torstensgat. 7
Elsa Hultgren Fröken Torstensgatan 7
Anna Bäck Fru Torstensgatan 7
Elsa af Klercker Fru Torstensg. 7
Hanna Östling Fröken Torstensg. 7
Anna Erikson Fröken Torstensg. 7
Ester Wilhelmsson Fröken Torstensgatan 7
C. Nordqvist Fröken Torstensgatan 7
Wilhelmina Eriksson Fröken Torstensg. 7
Ida Johanson Fröken Riddaregatan 45
Wahlborg Boman Fröken Torstensgatan 15
Olga Ekstedt Fröken Torstensgatan 15 25
Bertha Eriksson Hemsköterska Torstensgatan 15
Antal namn: 15

Summa, Kr:

Summa, öre: 25

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page