30002884_00277

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15187

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ellen Bergensoun Fru Upplandsgatan 13 B
Anna Spångberg Fru Tegnergatan 47
Astrid Spångberg Kontorist Tegnergatan 47
Anna Nygren Extra Skrifbiträde Upplandsgat. 13 b 10
Matilda Nygren Lärarinna Upplandsgat. 13 b 10
Svea Borg Tjänarinna Upplandsgat. 13 a
Ester Boudon Interurbantelefonist Upplandsgat. 13 a 25
Matilda Boudon Enkefru Upplandsgat. 13 a
Vendela Andersson Fru Upplandsgat. 13 a
Bertha Åberg Fr. Upplandsgat. 13 a
Alma Mattsson Fröken Västmannag. 17 25
Julia Yngve Fröken Västmannag. 17
Hildegard Larsson Fröken Roslagsgatan 33 ög
Ida Qvarfordt Fröken Upplandsgatan 9 b 3 tr
Signe Westerlund Kassörska Upplandsgat. 9 B 35
Olga Lundin Fröken Upplandsgatan 9 a
Emma Dahl Fru Upplandsgatan 9 a
Antal namn: 17

Summa, Kr: 1

Summa, öre: 05

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page