30002884_00276

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15188

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ester Peterson Fröken Sjuksköterska Sthlm. Sjuksköterskebyrån
Ester Andersson Fröken Sjuksköterska Rådmansgatan 57
Nanny Svensson Fröken Sjuksköterska Rådmansgatan 57
Hanna Fack Fröken Sjuksköterska Rådmansgatan 57
Edith Karlsson Fröken Sjuksköterska Rådmansgatan 57
Nanny Ericsson Fröken Sjuksköterska Rådmansgatan 57
Emelie Cederström Fru Tegnergatan 28
Emmy Linder Fru Tegnerg. 28
Hanna Beckman Fru Tegnerg. 28
Sigrid G. Andersson Fröken Kontorschef Drottningg. 108 25
Irma Hansson Fröken Kontorist Drottningg. 108
Blenda Peterson Fröken Kontorist Drottningg. 108
Alma Lindström Fröken Drottningg. 108 25
Emma Carlsson Fröken Drottningg. 108
Beda Lekberg Fröken Drottningg. 108
Edla Lekberg Fröken Drottningg. 108
May Linnander Fröken Tegnergat 28 född 1894
Hildur Bergström Fröken Tegnergat. 28
Antal namn: 18

Summa, Kr:

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page