30002884_00271

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15197

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elisabet Larsson Fröken Affärsbiträde Rådmansgatan 77
jenny Meltin Fru Sömmerska Rådmansgatan 77
Hilda Gunnel Kvist Fru Rådmansgatan 77
Josefina Eneroth Fru Rådmansgatan 77
Gerda Clementsson Fru Rådmansgatan 77
Tekla Gustafsson Fru Rådmansgatan 77
Ida Engblom Fru Rådmansgatan 77
Mathilda Engblom Rådmansgatan 77
Elsa Bergman Sjukgymnast Rådmansgat. 79
Emma Bergman Fru Rådmansgat. 79
Stina Ösell Fru Rådmansgatan 79
Matilda Örbom Fru Rådmansgat. 79
Jenny Nilsson Fru Rådmansgatan 79
Ebba Österberg Fröken Folkskolelär. Västmanna 24
Betty Ovén Västmanna 24
Hanna Kullberg Fru Västmanna 24
Anna Johnson Fröken Västmanna 24
Ester Lindström Fröken Affärsbitr. Rådmansgat. 77
Kristina Lindström Fru Rådmansgatan 77
Ingeb. Littorin Frkn. Farm.Kand. Västmannagat. 24
Karolina Gustafsson Fru Västmannagat. 24
Sofia Karlberg Västmannagat. 24
Emilia Helén Fröken Afärsbiträde Rådmansgat. 79
Tekla Ek Fru Rådmansgatan 82 2
Antal namn: 24

Summa, Kr: 2

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page