30002884_00266

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 129111

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Emmy Wallin Fru Linnégatan 12 1
Olga Persson Fröken Hemmansägardottr Linnégatan 12
Sigrid Malmerfelt Fru Rådmansgatan 76 1
Ida Lucia Jensen Fröken Kassörska Rådmansgatan 76 50
Elsa Meyer Fröken Uppasserska Rådmansgatan 76
Greta Eggertz Uppasserska Rådmansgatan 76
Signe Johansson Fröken Uppasserska Rådmansgatan 76
Fredrika Anderson Fröken Uppasserska
Elvira Jakobsson Fröken Uppasserska
Signe Skallberg Fröken Vestmannagatan 44
Elsa Larson Fröken Fil.Stud Rådmansgat. 76
Alma Nordström Fru Rådmansgat. 76
Grazilda Ditzinger Fru Rådmansgat. 76 1
Berta Carlsson Fröken Tjänarinna Rådmansgat. 76
Elin Karlsson Fröken Tjänarinna Rådmansgat. 76
P. Hagerström Fröken
A. Ditzinger Fröken
G. Askenström Fröken Sköterska
Lisa Nordström Fröken Rådmansgatan 76
Anna Andersson Fröken Rådmansgatan 76
Hulda Andersson Fröken f.d. Kokerska
Sigrid Dahlgren Fröken Sömmerska Vanadisvägen 43
Antal namn: 22

Summa, Kr: 3

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page