30002884_00258

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: St. Överståthållareskap.

Ortens namn: Stockholm.

N:o: 15221

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
E. Borg Fröken Uplandsgt 35. 10
G. Bengtsson Fröken Artillerigt. 41 10
L Carlsson Fröken Tomtebogatan 12 10
W. Höglund Fröken Uplandsg. 24
K. Andersson Fröken Luntmakareg 85
L Lennholm Fröken Kunstensgatan 57
E. Sjöman Fröken Uplandsgatan 31.
O Funkquist Fru. Upplandsg. 31.
Sigerid? Brinck. Fröken Akademist. Upplandsg. 31.
Alma Malmsten Fröken Upplandsg. 31.
Anna? ? Fru Uplandg 5? 31?
Siri Nilsson Fru Uplandsg. 31.
Anna Forsström Fru Kungstnsgatan 57
H Holmström Fröken Kungstensgatan 57.
Alida Malmqvist Frök. Kungstensg 59
Walborg Malmquist Frök. Kungstensg 59.
Hilda Bergström Fru. Hungstensgatan 59
Antal namn: 17

Summa, Kr: -

Summa, öre: 30

Övriga anteckningar i dokumentet: Vid Summa Kr. är antecknat: bet

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page