30002884_00255

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15209

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hilma Johansson fröken kontorist Holländaregatan 26
Gustafva Olsson fru Upplandsgatan 26
Signe Olsson fru Prästgårdsgatan 25 III 1/2 0.25
Lisbet Andersson fröken Wästmannagat 80 4 tr
Maja Andersson fröken Västmanagat 80 4 tr 0.25
Beda Eng fru Södermannagat 56 tr 3
Maria Petterson fröken Tomtebogatan 37 ög 2 tr
Anna Pettersson fru Brännkyrkogatan 25 1 tr
Elin Jernström fru Skinnarviksg 3 nb
Johanna Lindström, Brännkyrkogatan
Maria Petterson fru Brännkyrkogatan 95
Greta Andersson fröken Kindstugatan 6 1 tr
Frida Pettersson fröken Svartmangatan 25 3 tr
Lydia Johnsson fru Brenkyrkogatan 84
Kerstin Jansson fröken Skinnarviksg 13 0.1
Greta Eriksson fröken Skinnarviksgat 13 0.1
Brita Ericsson fröken Skinnarviksgat 13 0.1
Stina Andersson fröken Rosenlundsgt 20
Mina Andersson fru Rosenlundsgt 20 II
Thilda Backlund fröken Westmannaga 88 III
Signe Larsson fr Westmannaga 80
Maria Demander fru Roslagsgatan 36 IIII
Maria Svartz fröken Bryggaregat 16
Carolina Eriksson fru Rådmansgatan 78
Antal namn: 24

Summa, Kr: 0.8

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page