30002884_00249

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholms Stad.

N:o: 13396

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Amalia Dahl Fröken Renskrifverska Helsingegatan 19 II - 10
Vera Bergquist Fröken Kontorist Helsingegat. 19 II
Alexia Bergquist Fru Helsingegat. 19 II
Agnes Billquist Fröken Malmskilnadsg 56.?
H. Lilja
Gerda Forsberg Fru Tomtebogatan 25
Elin Edlund. Sömmerska Thulegatan 7.
Erika Högqvist Fru Johannesgat, 8
Emma Åkerlind Fru Högalidsgat 38 B.
Antal namn: 9

Summa, Kr:

Summa, öre: 10

Övriga anteckningar i dokumentet: Vid Summa Kr. är antecknat: bet

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page