30002884_00245

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 12677

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ruth Björck biträde Schelegatan 9
Ester Enström fröken biträde Jakobsbergsg 24
Agnes Åström fröken biträde Krukmakaregat 16
Elsa Schölander fröken biträde Regeringsg 94
Ingeborg Brandt fröken biträde Kammakareg 33
Jenny Larson fröken husfru Kungsolmsg 36
Sigrid Hellberg fru Kungsolmsg 34
Klara Wester fröken sömmerska Kungsholmsgatan 34
Lotten Larson fröken sömmerska Kungsholmsgatan 34
Augusta Lindholm fröken Kungsholmsgatan 34
Anna Pettersson fru Kungsholmsgatan 34
M Kjellin fröken kontorist Kungsholmsgatan 34
G Sjöberg fru Kungsholmsgatan 34
S Carlsson fröken f d fabriksidk Kungsholmsgatan 34
C Kihlberg fru Krukmakaregat 46
H Ring fru Dalagat 23 0.25
H Höglund fröken sömmerska Agnesgatan 10
E Edström fröken kassörska Upplandsg 41
M Hedlund fru Kungsholmsgatan 34
I Carlsson fru Kungsholmsgatan 32
Frida Vistrand fru Kungsholmsg 34
A Schugge fru Kungsholmsg 32
Anna Elf fru Kungsholmsg 32
Anna Åberg fru Kungsholmsg 41
Antal namn: 24

Summa, Kr: 0.25

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page