30002884_00244

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50071

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Betty Scherling fröken hushållerska Döbelnsg 33
Elna Strömberg fru Döbelnsgatan 33 0.1
Therèsé Erikson fröken handelsbitr Döbelnsgatan 33
Maria Björklund fru Döbelnsgat 25-27
Ida Göranson fru Döbelnsgatan 35
Anna Åkerberg fru Döbelnsgatan 35
Ester Hasth fröken affärsbiträde Döbelnsgatan 35
Lovisa Petterson fru biljard Döbelnsgatan 35
Carolina Nilsson fröken Döbölsgatan 35
Ester Spång fröken Döbölsgatan 35
Charlotta Ahlsén fru Döbelnsgatan 35
Hildur Ahlsén fröken Döbelnsgatan 35
Ida Johansson fru Döbelnsgatan 37
Agnes Falk fröken Rådmansg 37
Maria Hulting fru Rådmansg 37
Hanna Wallén fru Döbelnsgat 29 0.1
Emma Jacobson fru Döbelnsgatan 29
Sofia Karlson fröken Rådmansg 39
Hilda Sahlén fröken Rådmansgt 39
Elsa Johansson fru Luntmakareg 36
Elisabeth Johansson fru Luntmakareg 36
Hildur Vale fröken Odengatan 4
Helena Andersson fröken Linnégatan 14
Elin Lundgren fröken Luntmakareg 36
Antal namn: 24

Summa, Kr: 0.2

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page