30002884_00233

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16646

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Selma Killström fru har inackorderingar S:t Paulsgatan 5 1
Antoinette Widman fru bos Repslagargatan 0.25
Hanny Fagerlind/Lagerstedt fru Repslagargatan 14 0.5
Kajsa Fagerlind fröken skolskökselev Repslagaregat 14 0.5
Anna Nilsson fröken sömmerska S:t Paulsgatan 5 0.25
Jenny Sohlfeldt ogift linnesömmeri S:t Paulsgatan 5 0.25
Elin Ahlgren fröken kontorsbiträde S:t Paulsgatan 5 0.25
Anna Lisa fröken strykerska Prestgårdsgatan 17
Helena Nilsson fröken strykerska Skånegatan 65
Edith Johansson fröken strykerska Hornsgatan 18
Bertha Nordström fru har strykinrättn Repslagaregat 14 0.25
Annie Johansson fröken hemmadotter Örebro 0.25
Axelina Johansson fröken sömmerska St Paulsgat 5
Mathilda Hellberg fröken strykerska Bellmansgatan 17
Beda Svensson fröken strykerska Mariagatan 17
Elin Eklund fröken strykerska Vestgötagatan 11
Emelie Andersson fröken strykerska Hjärnegatan 4
Matilda Algren fru matmor St Paulsgat 5 0.25
Anna Nilsson fru handelsbiträde Håkansgatan 8 0.25
Signe Borglund fröken husa St Paulsgat 5 0.1
Elin Lignell fröken kokerska St Paulsgat 5 0.1
Alice Dalström fröken biträde Kocksg 26
Greta Samuelsson fröken biträde Kocksg 50 0.1
Helga Svensson fru har inackorderingar Repslagaregat 9 0.1
Antal namn: 24

Summa, Kr: 4.4

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page