30002884_00231

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 38613

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
A.C. Bergström Fru Hornsgatan 29 c 1
Anna Bergström Fröken Lärarinna Hornsg. 29 c
Hedvig Bergström FRöken Telegrafist Hornsg. 29 c
Antal namn: 3

Summa, Kr: 1

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page