30002884_00193

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16283

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Greta Westman Sömmerska Grefgatan 21
Judith Engdahl Strykerska Grefgaran 21
Frida Westman Wasagatan 22
Annie Wahlberg Drottninggat 31
Anna Karlsson Sömmerska Grefgatan 21
Clara Holgersson Sömmerska Grefgatan 21
Kristina Eriksson Grefgatan 21
Antal namn: 7

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page